BOZP a PO pro:

Soukromé firmy
Soukromé firmy
OSVČ
OSVČ
Státní správu
Státní správu
Zdravotnictví
Zdravotnictví
Školství
Školství

Extéria působí nejen ve Zlíně, ale i celé ČR:

pobočky extéria

Zlín BOZP - o firmě Extéria

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je maximálně důležitá. Neexistuje jedna definice, kam tento obor zařadit, protože se v něm prolíná celá řada oborů. Především se jedná o školení zaměstnanců v bezpečnosti práce, dodržování požárních předpisů, technické a organizační požadavky na pracovní prostředí i pracovní postupy, pracovní úrazy, zakázané práce obecně, bezpečnost technických zařízení. Rovněž s BOZP souvisí požární ochrana, krizový management firmy a z kraje také ochrana životního prostředí ze strany zaměstnavatelů. BOZP jsou podmínky a faktory, které ovlivní či mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost osob, které se nachází na pracovišti, ať už jde o zaměstnance, dodavatele nebo návštěvníky.

 

BOZP nejen pro Zlín, ale i celou ČR - Extéria

Všechny výše uvedené body BOZP pro vás zajistí firma Exteria s.r.o.  Patří k předním profesionálním společnostem, které poskytují služby z oblasti BOZP po celé České republice. Zaměřujeme se jak na fyzické, tak právnické osoby a veřejné instituce jako jsou školy, mateřské školy, úřady a další. Cílem je dlouhodobá spolupráce s firmami a jejich ochrana před sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů. 

Cílem společnosti Extéria je pomoci firmám a zaměstnavatelům dodržet veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Na základě smlouvy vám zajistí kompletní outsourcing služeb z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany tak, aby splňovaly zákonné podmínky.

Zaměstnanci jsou odborně způsobilí v prevenci rizik dle zákona č.309/2006 Sb. v BOZP a technici požární ochrany. Společnost Extéria vlastní potřebná osvědčení vydané společnosti TUV SUD Czech, s.r.o. a Ministerstvem vnitra. Veškerá osvědčení je možné doložit. 

 

Proč zvolit pro BOZP firmu Exteria s.r.o.

Nejenže se specializuje na oblast BOZP,  ale součástí služeb je také požární ochrana. Své služby nabízí Exéria za nejnižší ceny na trhu, zastoupí vás na všech při kontrolách institucí jako je Inspektorát práce, Krajská hygiena či Hasiči. Zpracuje pro vás veškerou dokumentaci BOZP a PO podle vaší vaší činnosti, kterou provozujete. Tuto dokumentaci si umíme obhájit u všech kontrolních orgánů v ČR. Firma Extéria má po celé ČR desítky poboček. Můžete se tak kdykoliv se žádostí o služby obrátit na kteroukoliv pobočku, která je nejblíže sídlu vaší společnosti či vašemu provozu. Firma Extéria poskytuje na své služby 100% záruku. Zaměstnanci společnosti jsou pravidelně proškolováni dle nejnovějších norem a právní legislativy. Do vaší společnosti jsou tak BOZP a PO zaváděny s na nejvyšší možné profesionální úrovni. 

 

Společnost Extéria vám nabízí tyto služby

Zajištění BOZP a PO pro :

 • fyzické osoby
 • právnické osoby 
 • zdravotnictví
 • státní správu
 • školství 
 • OSVČ
 • Zastupování při kontrolách Hygienou, Hasiči, Inspektorátem práce 
 • Školení zaměstnanců
 • Poradenství 
 • Zpracování dokumentace 
 • Posouzení požárního nebezpečí, včetně začlenění
 • Revize hasících přístrojů
 • Prodej výstražného značení
 • Revize elektrických spotřebičů


Jak se se zajištěním BOZP vypořádat? 

 • Ochrana lidského života a zdraví musí být pro vás vždy prioritou č. 1. Je třeba dělat maximum pro prevenci toho, co musí být na prvním místě. 
 • Můžete veškeré povinné náležitosti obstarávat na vlastní pěst. Mnohem výhodnější je oslovit externí společnost, kterou je například Exteria s.r.o., která za vás zajistí vše potřebné. 
 • Je třeba rozdělit odpovědnost za jednotlivé oblasti
 • Stanovte si konkrétní cíle a priority 
 • Zaměřte se na plnění povinností ze zákona
 • Berte BOZP i PO v potaz již ve chvíli, kdy plánujete ve firmě změny, nakupujete či podepisujete smlouvy